Suoraan sisältöön
Toimintakeskus

Julkaistu 22.02.2024

Uusia tuulia Uutta elämää Groupissa

Tiedote

Mikkelin Toimintakeskus ry / Uutta elämää Group

22.2.2024

Uusia tuulia Uutta elämää Groupissa

Uutta elämää Groupin hallitus kertoo toimenpiteistä, joilla vahvistetaan organisaation asemaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhtenä osana tätä muutosta on johtajanvaihdos, joka on osa laajempaa suunnitelmaa organisaation kehittämiseksi.

Uutta elämää Group on aloittanut arvioinnin organisaationsa rakenteesta, toiminta-alueesta ja toimintatavoista. Tämä ponnistus on suunniteltu antamaan meille mahdollisuuden vastata paremmin muuttuviin olosuhteisiin työllisyydenhoidon ja kiertotalouden kentällä.

Puolitoista vuotta toiminnanjohtajana toimineen Ville Luukkasen halu hakea uusia haasteita on myös vaikuttanut tähän päätökseen. Uutta elämää Group kiittää Villeä tehdystä työstä ja toivottaa hänelle menestystä tulevissa pyrkimyksissä. Toistaiseksi toiminnanjohtajana toimii Minna Lunkka.

”Kiitämme Villeä hänen antamastaan työpanoksesta. Uusi toiminnanjohtajamme Minna tuo mukanaan syvällistä henkilöstötyön osaamista ja uutta energiaa, joiden myötä organisaatiomme on jatkossakin sitoutunut vahvasti kestävään kehitykseen. Olemme valmiina kohtaamaan tulevaisuuden luottavaisin mielin", kommentoi hallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksa.

Tämä muutos heijastaa organisaatiomme sitoutumista jatkuvaan kehittymiseen ja kykyymme sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Uutta elämää Group jatkaa avoimen vuoropuhelun ja yhteistyön tiellä kaikkien sidosryhmiensä kanssa ja toivoo samalla löytävänsä myös uusia kumppaneita niin uudelleenkäytön kuin työllisyydenhoidonkin parissa.

Lisätietoja:

Armi Salo-Oksa, armi.salo-oksa@stupa.fi, 0443206011

Minna Lunkka, minna.lunkka@toimintakeskus.fi, 0451276078