Suoraan sisältöön

ETSIMME TOIMINNANJOHTAJAA

Haemme kasvustrategiamme toteuttajaksi laajoja kokonaisuuksia hallitsevaa

TOIMINNANJOHTAJAA

yhdistyksemme toiminta lyhyesti
Uutta elämää Group on vastuullinen kierrätyksen, kiertotalouden ja työelämän osaaja. Päätoimintojamme ovat kierrätystuotteisiin ja -palveluihin sekä työllistämiseen liittyvät palvelut. Toimimme yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ratkomme toiminnallamme työllistymiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä.

Mitä tehtävä sisältää

Uutta elämää Groupin toiminnanjohtajana johdat ja kehität sosiaali- ja työllisyyspalveluja tuottavaa yhdistystä, jonka toimintaympäristö rakentuu kierrätystä ja kiertotaloutta edistävistä sekä tuotannollisista toiminnoista. Yhdistyksessämme työskentelee 40 vakinaista työntekijää, jotka palvelevat vuosittain keskimäärin 550:tä työnhakija-asiakasta.

Toiminnanjohtajana sinun tärkein tehtäväsi on mahdollistaa kasvustrategiamme toteutuminen.

Saavutat tavoitteemme parhaiten, mikäli 

  • Näet sosiaalialan ja työllisyydenhoidon muuttuvan toimintaympäristön mahdollisuutena kehittää uusia palveluja ja rakentaa pitkäjännitteisesti verkostoja ja uudenlaisia toteuttamistapoja.
  • Olet mestarillinen verkostoituja ja teet yhteistyötä useiden sidosryhmien, kuten kaupunkien työllisyydenhoidon johtavien virkamiesten, tulevien hyvinvointialueiden palvelujohtajien, kehitysprojektien rahoittajien sekä eri yhteistyökumppaneiden ja kehittäjäyhteisöjen toteutusorganisaatioiden kanssa.
  • Olet sisäistänyt kestävän kasvun arvopohjan ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaksi kokonaisvaltaista kasvua ja johtamista ja lähdet rohkeasti niiden pohjalta luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin perinteisessä kuin digitaalisessa ympäristössä.

Mitä odotamme sinulta

Onnistumisen avaimia Uutta elämää Groupin toiminnanjohtajalle ovat vahva liiketoimintaosaaminen, aktiivinen ja toimeenpaneva työskentelyote sekä erinomaiset verkostoitumis- ja neuvottelutaidot.

Tarvitset myös laaja-alaista sosiaalialan ja työllisyydenhoidon tuntemusta sekä osaamista palvelumyynnistä ja käytännön kokemusta talouden ja työyhteisön johtamisesta. Osaat johdattaa koko henkilöstön kasvun tielle muutoksia pelkäämättä.

Viihdyt meillä, mikäli hallitset laajoja kokonaisuuksia, osaat viestiä ja verkostoitua yli ammatti- ja sektorirajojen ja olet valmis omaksumaan uutta. Pidämme toki tärkeänä kaikkea sitä, mitä jo osaat, mutta vähintään yhtä tärkeäksi koemme sen, minkälaisena näet kiertotalouden mahdollisuudet sekä kolmannen sektorin palveluntuottajien roolin tulevaisuudessa uusilla hyvinvointialueilla ja osana työllisyydenhoitoa.

Arvostamme erityisesti:

  • Laaja-alaista näkemystä sosiaalipalveluista ja työllisyydenhoidosta.
  • Palavaa halua kehittämiseen ja kasvun luomiseen.
  • Ymmärrystä asiakkuuksista.
  • Kokemusta talouden ja henkilöstön johtamisesta.
  • Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
     

Mitä tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden johtaa monialaista, kestävän kehityksen arvopohjaan nojaavaa yleishyödyllistä yhdistystä, joka tuottaa sosiaali- ja työllisyydenhoidon palveluja ja edistää samalla kiertotaloutta. Saat käyttää osaamistasi monipuolisesti ja työskennellä työhönsä sitoutuneet, kehitysmyönteisen ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa, joka yhdessä toimivan johdon kanssa tukee sinua tulevassa tehtävässäsi.

Uutta elämää Groupin taustalla toimii yleishyödyllinen yhdistys Mikkelin Toimintakeskus ry

Jätä hakemus palkkatoivomuksineen 13.3. mennessä 
harri.lankinen@toimintakeskus.fi 

 

Lisätietoja tehtävästä antaa 
Harri Lankinen 
044 597 7992

Sanna Tiihonen- Korppi 
050 435 3841

Armi Salo-Oksa 
044 320 6011


Millainen on organisaatiomme

Organisaatiomme koostuu 40 vakituisesta työntekijästä ja noin 550:tä työnhakija asiakkaasta vuositasolla. Operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja apunaan vuodeksi kerrallaan nimetty johtoryhmä. 

Organisaatiokaavio