Suoraan sisältöön

Vetoa hoivaan -Hoivan tukipalvelut uusina koulutus- ja työllistymisväylinä

Hankeaika: 1.4.2022 - 31.12.2023
Vastuuhenkilöt: Minna Lunkka
Kumppanit: Diak

Hankkeen sisältö

HOIVAN TUKIPALVELUT UUSINA KOULUTUS- JA TYÖLLISTYMISVÄYLINÄ-HANKKEESSA:

Selvityshankkeen tavoitteena on selvittää Etelä-Savon alueella hoivan tukipalveluiden nykytilaa, tarvetta ja toteutuksen edellytyksiä. Hanke kohdistuu toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaviin yksityisiin, julkisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin. Tarkoituksena on tunnistaa, mitkä tukipalvelumuodot soveltuvat erilaisiin tuetun työllistämisen muotoihin. Hankkeessa toteutetaan yhteiskehittämisen työpajoja: tukipalvelutehtävien osaamisvaatimuksista, koulutuksellisista tarpeista ja tulevaisuuden osaamistarpeista. 

Selvityshankkeen yhteydessä Uutta elämää Group toteuttaa pilotin, jossa hoiva-alasta kiinnostuneet pääsevät tekemään hoiva-alan tukipalvelujen työtehtäviä valmentajan tuella. Pilotissa käydään läpi hoiva-alan työtehtäviä ja kerrotaan erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Hankkeen asiakkaat saavat tukea työnhakuun ja jatkopolkujen rakentamiseen. Tavoitteena on rakentaa kuntouttavan työtoiminnan malli ja selvittää uusia työllistymisen muotoja hoivan tukipalveluihin heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. 

Hankkeen hallinnoija on Diakonia ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Uutta elämää Group/Mikkelin Toimintakeskus ry.

Mitä hankkeella saavutetaan

- Kartoitus hoiva-alan palveluista ja työllistymismahdollisuuksista Etelä-Savon alueella.

- Väyliä kuntouttavasta työtoiminnasta hoiva-alan työhön ja tehtäviin.

- Uusia koulutus- ja työllistämisväyliä hoivan tukipalveluihin.

Lisätietoa löydät osoitteesta:

https://vetoahoivaan.diak.fi/

Näytä lähdekuva