Suoraan sisältöön

Olet mukana - osallistumisen, hyvinvoinnin ja työllistymisen tuen hanke

Hankeaika: 1.2.2020 - 31.12.2021
Vastuuhenkilöt: Sari Vauhkonen
Kumppanit: Estery ry

Hankkeen sisältö

Hankkeessa selvitellään asiakkaan valmiuksia ja mahdollisuuksia työllistyä eri yhdistysten tarjoamiin työtehtäviin ja etsitään hänen toimintakykyään vastaavia työtehtäviä. Lisäksi kartoitetaan yhdistyksiä, joilla on mahdollisuuksia tarjota matalan kynnyksen tuettuja työpaikkoja ja työelämäsuuntautunutta työtoimintaa. Hankkeessa vahvistetaan myös järjestötoimijoiden osaamista työllistymisen tukemisesta ja työkyvyn tunnistamisessa.

Mitä hankkeella saavutetaan

Hankkeella lisätään mielekkään tekemisen ja uusien taitojen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena työllistävien järjestöjen verkosto laajenee ja niihin saadaan muotoiltua 20 uutta matalan kynnyksen työpaikkaa, joihin voidaan työllistää tulevina vuosina 30-40 henkilöä vuosittain tuettuun työsuhteeseen. Lisäksi kohderyhmälle tarjolla olevien ammattialojen ja työtehtävien kirjo laajenee ja monipuolistuu. Järjestöjen osaaminen pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistämisessä ja työssä jatkamisen tukemisessa lisääntyy. Hankkeessa syntyy myös osaajaverkosto, jolla on erityisosaamista palveluohjaukseen ja työkyvyn tukemiseen.