Suoraan sisältöön

Kotikulmilla - asukastoiminnan kehittämishanke

Hankeaika: 1.3.2019 - 31.5.2021
Kumppanit: Mikkelin kaupungin hallinnoima Meijän Mikkeli -hanke ja sen muut osahankkeet, Vuokrataloyhtiö Mikalo, Mikkelin Työttömät ry ja Mimosa ry

Hankkeen sisältö

Hankkeessa käynnistetään asukaslähtöisiä kokeiluja ja osa toimenpiteistä määräytyy yhteistyössä osallistujien kanssa tehtyjen suunnitelmien ja päätöksien perusteella.

Hankkeen toimenpiteitä asukastoiminnan tukemisessa ovat mm.​

  • Asukastupatoiminta Laajalammella

  • Erilaiset Pop up – tapahtumat osallistujien tarpeiden ja toiveiden pohjalta

  • Harrasteryhmien käynnistäminen

  • Korjaus- ja tuunaustyöpajat

  • Alueelliset kierrätyskokeilut.

Mitä hankkeella saavutetaan

Hankkeen lopputuloksena syntyy omaa ja ympäristön hyvinvointia edistäviä käytäntöjä ja toiminnallisuuksia. Asukkaiden osallistumismahdollisuudet lisääntyvät, asuinympäristön viihtyvyys ja yhteisöllisyys paranevat, tietoisuus kestävästä elämäntavasta lisääntyy. Toiminta vahvistaa osallistujien osallisuutta omassa elämässä, koska toimintaan voi osallistua monella tasolla ja toiminta tukee omien voimavarojen löytämistä, vahvistaa vastuunottoa ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä luo kiinnittymiskohtia naapurustoon ja lähiympäristöön. Hanke vahvistaa osallisuutta myös vaikuttamisen prosesseissa, koska osallistujat vaikuttavat toiminnan sisältöihin ja siten myös lähiympäristöön. Toiminta tarjoaa merkityksellisiä asioita osana paikallista yhteisöä, koska toimintatapa on rakennettu osallistujalähtöiseksi ja tehty työ näkyy paikallisesti.