Suoraan sisältöön

EcoSairila - kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskus

Hankeaika: 1.2.2018 - 31.7.2021
Vastuuhenkilöt: Tommi Aalto, projektiasiantuntija
Kumppanit: Yhteishanke Miksei Oy:n (hallinnoija) ja MetsäSairila Oy:n (osatoteuttaja) kanssa

Hankkeen sisältö

Hankkeessa yhdistetään ja tehostetaan nykyisiä Metsäsairila Oy:n ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n tavaroiden ja materiaalien vastaanottoon ja lajitteluun liittyviä toimintoja. Kehitystyö kohdistuu koko toimitusketjuun tavaroiden ja raaka-aineiden hankinnasta vastaanottoon ja lajitteluun, kuljetuksiin ja varastointiin sekä tavaroiden ja materiaalijen myyntikonseptin kehittämiseen ja jakeluun. Hankkeessa kehitetään myös uusia materiaalien hyödyntämismenetelmiä.

Mitä hankkeella saavutetaan

Hankkeessa luotava toimintamalli nostaa jätteen raaka-aine- ja käyttöarvoa sekä lisää mahdollisuuksia materiaalien uusiokäyttöön. Toimintamalli palvelee valmistavaa teollisuutta, joka saa tarkemmin ja puhtaammaksi lajiteltua kierrätysmateriaalia raaka-aineekseen uusiin tuotteisiin. Tavoitteena on helpottaa myös kuluttajien ja pienyritysten kierrättämistä ja asioimista tarjoamalla asiakkaille neuvontaa ja yksi toimipiste, jonne voi viedä sekä uudelleenkäyttöön sopivat että käyttökelvottomat tavarat ja materiaalit.